Brinox veze

Brinox veza
-
Atest
Brinox veza

Šifra Naziv Dimenzije u inčima Dužina u cm
01457 Brinox veza Z/Z 1/2 * 1/2 25
01404 Brinox veza Z/Z 1/2 * 1/2 30
01396 Brinox veza Z/Z 1/2 * 1/2 35
01413 Brinox veza Z/Z 1/2 * 1/2 40
01405 Brinox veza Z/Z 1/2 * 1/2 45
01479 Brinox veza Z/Z 1/2 * 1/2 50
01456 Brinox veza Z/Z 1/2 * 1/2 55
01403 Brinox veza Z/Z 1/2 * 1/2 60
01787 Brinox veza M/Z 1/2 * 1/2 25
01788 Brinox veza M/Z 1/2 * 1/2 30
01789 Brinox veza M/Z 1/2 * 1/2 35
01790 Brinox veza M/Z 1/2 * 1/2 40
01791 Brinox veza M/Z 1/2 * 1/2 45
01792 Brinox veza M/Z 1/2 * 1/2 50
01793 Brinox veza M/Z 1/2 * 1/2 55
01794 Brinox veza M/Z 1/2 * 1/2 60
01443 Brinox veza 1/2 * 3/8 25
01401 Brinox veza 1/2 * 3/8 30
01402 Brinox veza 1/2 * 3/8 35
01444 Brinox veza 1/2 * 3/8 40
01775 Brinox veza 1/2 * 3/8 45
01776 Brinox veza 1/2 * 3/8 50
01777 Brinox veza 1/2 * 3/8 55
01778 Brinox veza 1/2 * 3/8 60
01779 Brinox veza 3/8 * 3/8 25
01780 Brinox veza 3/8 * 3/8 30
01781 Brinox veza 3/8 * 3/8 35
01782 Brinox veza 3/8 * 3/8 40
01783 Brinox veza 3/8 * 3/8 45
01784 Brinox veza 3/8 * 3/8 50
01785 Brinox veza 3/8 * 3/8 55
01786 Brinox veza 3/8 * 3/8 60