Oprema za saobraćaj

Krajnica za prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 3cm
011087
Krajnica za prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 3cm
Krajnica za prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 5cm
011067
Krajnica za prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 5cm
Krajnica za prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 7cm
011215
Krajnica za prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 7cm
Prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 3cm
011041
Prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 3cm
Prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 5cm
01998
Prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 5cm
Prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 7cm
011070
Prinudni usporivač brzine (ležeći policajac) 7cm
Gumene platforme - bočni element
011480
Gumene platforme - bočni element
Gumene platforme - centralni element
011258
Gumene platforme - centralni element
Gumene platforme - krajnica
011481
Gumene platforme - krajnica
Gumene platforme - nagazni element
011256
Gumene platforme - nagazni element
Kalota gumena - disk 230x50mm
011251
Kalota gumena - disk 230x50mm
Ivičnjak glavni element 16cm x 16cm x 50cm
011284
Ivičnjak glavni element 16cm x 16cm x 50cm
Ivičnjak sa smernicom i stubom
-
Ivičnjak sa smernicom i stubom
Odbojnik kosi
16781
Odbojnik kosi
Odbojnik ovalni
16780
Odbojnik ovalni
Odbojnik pravougaonik
16782
Odbojnik pravougaonik
Parking stoper 0.60m
16778
Parking stoper 0.60m
Parking stoper 1.83m
16779
Parking stoper 1.83m
Smernica za ivičnjak 16cm x 16cm
011285
Smernica za ivičnjak 16cm x 16cm
Završni element ivičnjaka
011286
Završni element ivičnjaka
Čep za stubić sa postoljem
-
Čep za stubić sa postoljem
Čunj sa postoljem 52cm
16774
Čunj sa postoljem 52cm
Čunj sa postoljem 75cm
16775
Čunj sa postoljem 75cm
Fleksibilni stubić poliuretan 30cm Ø20mm
16767
Fleksibilni stubić poliuretan 30cm Ø20mm
Fleksibilni stubić poliuretan 45cm Ø20mm
16768
Fleksibilni stubić poliuretan 45cm Ø20mm
Fleksibilni stubić poliuretan 75cm Ø20mm
16769
Fleksibilni stubić poliuretan 75cm Ø20mm
Fleksibilni stubić poliuretan 100cm Ø20mm
16770
Fleksibilni stubić poliuretan 100cm Ø20mm
Fleksibilni stubić PVC 45cm Ø20mm
16771
Fleksibilni stubić PVC 45cm Ø20mm
Fleksibilni stubić PVC 75cm Ø20mm
16772
Fleksibilni stubić PVC 75cm Ø20mm
Fleksibilni stubić PVC 100cm Ø20mm
16773
Fleksibilni stubić PVC 100cm Ø20mm
Jednodelni čunj 52cm Ø380mm
16774
Jednodelni čunj 52cm Ø380mm
Jednodelni čunj 75cm Ø430mm
16775
Jednodelni čunj 75cm Ø430mm
Guma za raonik 400x160x40
011390
Guma za raonik 400x160x40
Guma za raonik 805x200x40
011391
Guma za raonik 805x200x40
Guma za raonik 900x160x40
011392
Guma za raonik 900x160x40
Guma za šine (tramvajske i železničke) 3cm
011702
Guma za šine (tramvajske i železničke) 3cm
Guma za šine (tramvajske i železničke) 5cm
011701
Guma za šine (tramvajske i železničke) 5cm

TEHNIČKI PODACI SAOBRAĆAJNOG PROGRAMA

Za sve proizvode saobraćajnog programa posedujemo ATEST.

GUMENI PRINUDNI USPORIVAČI BRZINE (LEŽEĆI POLICAJCI)

Tip Dimenzije osnovnog segmenta (mm) Dimenzije završnog segmenta (mm) Centralna visina (mm) Umirenje brzine (km/h) Gde se koristi
Una 3 30 x 630 x 500 30 x 630 x 185 30 50 Za mesta na kojima postoji intenzivan autobuski i kamionski saobraćaj.
Una 5 50 x 930 x 500 50 x 930 x 182 50 40 Za mesta sa pretežno putničkim i saobraćajem lakih transportnih vozila.
Una 7 70 x 1200 x 500 70 x 1200 x 185 70 30 Za mesta gde je neophodno ekstremno usporenje saobraćaja.

Gumeni prinudni usporivači brzine (ležeći policajci) su segmentni sistemi sačinjeni od gumenih elemenata koji se brzo i lako mogu montirati na bilo koju podlogu (asfalt, beton...) bilo koje širine.
Njihova montaža ili demontaža se vrši brzo i lako uz pomoć ankera koji obezbeđuju čvrstu, pouzdanu i dugotrajnu vezu sa podlogom. Montaža ne zahteva dodatnu obradu, prosecanje segmenata niti posebnu obradu kolovoza (udubljivanje, precizno ravnanje).

Segmenti su proizvedeni od profilisane vulkanizovane gume. Površina segmenata poseduje reljefnu teksturu koja sprečava klizanje. Osnovni segmenti su konveksnog oblika, vezuju se za podlogu sa 16 ankera. Dva segmenta imaju ukupnu dužinu od jednog metra.

Na osnovne segmente je zalepljena reflektivna traka bele ili žute boje (po želji kupca), simetrično raspoređena po površini segmenta, zauzimajući 40% površine. Traka pored boje koja poboljšava vidljivost u dnevnim uslovima, poseduje i retroreflektujuću materiju (staklene i keramičke perle) koja u uslovima smanjene vidljivosti (mrak, magla...) značajno poboljšava vidljivost segmenta.

Karakteristike gume od kojih su napravljeni segmenti:

 • profilisana vulkanizovana guma tvrdoće 80±6°C Sh-a,
 • temperaturni opseg eksploatacije od -40°C do +80°C,
 • otporna na atmosferske uticaje,
 • otporna na UV zrake,
 • otporna na naftne derivate,
 • otporna na soli,
 • otporna na habanje.

GUMENE PLATFORME

Gumene platforme su segmentni sistemi sačinjeni od gumenih elemenata koji se brzo i lako mogu montirati na bilo koju podlogu (asfalt, beton...) bilo koje širine.
Njihova montaža ili demontaža se vrši brzo i lako uz pomoć ankera koji obezbeđuju čvrstu, pouzdanu i dugotrajnu vezu sa podlogom. Montaža ne zahteva dodatnu obradu, prosecanje segmenata niti posebnu obradu kolovoza (udubljivanje, precizno ravnanje).

Segmenti su proizvedeni od profilisane vulkanizovane gume. Površina segmenata poseduje reljefnu teksturu koja sprečava klizanje.

Na centralne i nagazne egmente je zalepljena reflektivna traka bele ili žute boje (po želji kupca), simetrično raspoređena po površini segmenta, zauzimajući 40% površine. Traka pored boje koja poboljšava vidljivost u dnevnim uslovima, poseduje i retroreflektujuću materiju (staklene i keramičke perle) koja u uslovima smanjene vidljivosti (mrak, magla...) značajno poboljšava vidljivost segmenta.

Karakteristike gume od kojih su napravljeni segmenti gumenih platformi:

 • profilisana vulkanizovana guma tvrdoće 80±6°C Sh-a,
 • temperaturni opseg eksploatacije od -40°C do +80°C,
 • otporna na atmosferske uticaje,
 • otporna na UV zrake,
 • otporna na naftne derivate,
 • otporna na soli,
 • otporna na habanje.

GUMENA KALOTA

Gumene kalote se brzo i lako mogu montirati na bilo koju podlogu (asfalt, beton...) minimalne širine 23cm. Njihova montaža ili demontaža se vrši brzo i lako uz pomoć dva ankera koji obezbeđuju čvrstu, pouzdanu i dugotrajnu vezu sa podlogom. Montaža ne zahteva dodatnu obradu, prosecanje kalota niti posebnu obradu kolovoza (udubljivanje, precizno ravnanje).

Kalote su proizvedene od profilisane vulkanizovane gume. Površina kalote poseduje reljefnu teksturu koja sprečava klizanje. Postavlja se 6 gumenih kalota po m².

Na kalote je zalepljena reflektivna traka bele ili žute boje (po želji kupca), simetrično raspoređena po površini segmenta, zauzimajući 30% površine. Traka pored boje koja poboljšava vidljivost u dnevnim uslovima, poseduje i retroreflektujuću materiju (staklene i keramičke perle) koja u uslovima smanjene vidljivosti (mrak, magla...) značajno poboljšava vidljivost kalote.

Karakteristike gume od kojih su napravljene kalote:

 • profilisana vulkanizovana guma tvrdoće 80±6°C Sh-a,
 • temperaturni opseg eksploatacije od -40°C do +80°C,
 • otporna na atmosferske uticaje,
 • otporna na UV zrake,
 • otporna na naftne derivate,
 • otporna na soli,
 • otporna na habanje.

GUMENI IVIČNJAK

Gumeni ivičnjak je segmentni sistem sastavljen od gumenih elemenata koji se brzo i lako mogu montirati na bilo koju podlogu (asfalt, beton...). Njihova montaža ili demontaža se vrši brzo i lako uz pomoć ankera koji obezbeđuju čvrstu, pouzdanu i dugotrajnu vezu sa podlogom. Montaža ne zahteva dodatnu obradu niti posebnu obradu kolovoza (udubljivanje, precizno ravnanje).

Elementi ivičnjaka su proizvedeni od profilisane vulkanizovane gume. Na elemente je zalepljena reflektivna traka bele ili žute boje (po želji kupca), simetrično raspoređena po površini segmenta, zauzimajući 40% površine. Traka pored boje koja poboljšava vidljivost u dnevnim uslovima, poseduje i retroreflektujuću materiju (staklene i keramičke perle) koja u uslovima smanjene vidljivosti (mrak, magla...) značajno poboljšava vidljivost ivičnjaka.

Karakteristike gume od kojih su napravljeni elementi ivičnjaka:

 • profilisana vulkanizovana guma tvrdoće 80±6°C Sh-a,
 • temperaturni opseg eksploatacije od -40°C do +80°C,
 • otporna na atmosferske uticaje,
 • otporna na UV zrake,
 • otporna na naftne derivate,
 • otporna na soli,
 • otporna na habanje.