Creva za butan boce

Crevo plinsko za butan bocu 1m
01079
Atest
Crevo plinsko za butan bocu 1m
Crevo plinsko za butan bocu 1.50m
01080
Atest
Crevo plinsko za butan bocu 1.50m
Crevo plinsko za butan bocu 2m
01082
Atest
Crevo plinsko za butan bocu 2m
Crevo plinsko za butan bocu 2.50m
01083
Atest
Crevo plinsko za butan bocu 2.50m
Crevo plinsko za butan bocu 3m
01081
Atest
Crevo plinsko za butan bocu 3m

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

* Crevo ne izlagati direktno plamenu i visokim temperaturama.
* Crevo nije potrebno stezati šelnom, jer ojačani nastavci garantuju sigurnost upotrebe.
* Crevo navući na pipak plinskog regulatora koji je namontiran na bocu.
* Od plinskog regulatora do uređaja crevo ne sme ni u jednom momentu biti presavijeno.
* Dozvoljena je upotreba samo za unutrašnje uređaje u domaćinstvu kod radnog pritiska do 500mm VS (0.05 bara).
* Obavezna zamena creva na svake dve (2) godine.