Pancir creva za gas i za vodu

Crevo pancir opleteno pocink. žicom i poliesternim vlaknima Ø8mm
9999
Atest
Crevo pancir opleteno pocink. žicom i poliesternim vlaknima Ø8mm
Crevo pancir opleteno pocinkovanom žicom Ø8mm
9999
Atest
Crevo pancir opleteno pocinkovanom žicom Ø8mm

TEHNIČKI PODACI PANCIR CREVA

Creva za vodu (pocinkovana žica)

Šifra G tc
NP
d D D 1
01603 4 5 8,5 10
01440 6 7 10,5 12
01357 8 9 13 14,5
01359 10 11 15,5 17
01358 13 14 19 20,5

Creva za gas (pocink. žica i poliesterna vlakna)

Šifra M tc
NP
d D D 1
  4 4 10 11,5
  6 6 12 13,5
01714 8 8 14 15,5
01496 10 10 16 17,5
01481 13 13 19 20,5