Crevo pancir opleteno pocink. žicom i poliesternim vlaknima


Fotografije proizvoda


  Šifra proizvoda: -  
  Poseduje ATEST.
  Opis: Dužina kalema: 50m

TEHNIČKI PODACI PANCIR CREVA

Creva za gas (pocink. žica i poliesterna vlakna)

Šifra M tc
NP
d D D 1
  4 4 10 11,5
  6 6 12 13,5
01714 8 8 14 15,5
01496 10 10 16 17,5
01481 13 13 19 20,5