Crevo pancir opleteno pocinkovanom žicom


Fotografije proizvoda


  Šifra proizvoda: -  
  Poseduje ATEST.

TEHNIČKI PODACI PANCIR CREVA

Creva za vodu (pocinkovana žica)

Šifra G tc
NP
d D D 1
01603 4 5 8,5 10
01440 6 7 10,5 12
01357 8 9 13 14,5
01359 10 11 15,5 17
01358 13 14 19 20,5