Gumena smeša za dalju preradu

Sirova guma razne šoraže i raznih vrsta
-
Sirova guma razne šoraže i raznih vrsta

DODATNE INFORMACIJE O GUMENIM SMEŠAMA

Una-Zorčić d.o.o. nudi smeše na bazi: NR, NBR, SBR, BR, EPDM, CR, SILIKON, VITON.

Smeše zamešavamo na valjcima i mikserima u crnoj i drugim bojama. Za sve smeše nudimo kvalitet i mehanička svojstva kao što su:
- specifična težina,
- tvrdoća,
- habanje,
- istezanje,
- prekidna čvrstoća,
- otpornost na temperature,
- maziva i dr.

Takođe, posedujemo laboratoriju gde možemo izvršiti kontrolu i analizu proizvoda.