Sirova guma - gumena smeša za dalju preradu
Zaglavlje stranice Sirova guma - gumena smeša za dalju preradu

Sirova guma - gumena smeša za dalju preradu

Sirova guma razne šoraže i raznih vrsta
-
Sirova guma razne šoraže i raznih vrsta

SIROVA GUMA / GUMENA SMEŠA - DODATNE INFORMACIJE

Dugi niz godina, Una-Zorčić se bavi proizvodnjom sirove gume (gumene smeše), vitona, silikonske gume koja podnosi temperature do 300°C. Proizvodnju sirove gume vršimo u našoj valjari, po sopstvenim recepturama na bazi različitih tipova elastomera (NR, NBR, CR, EPDM, SBR, BR, IIR)* kvalitetnih uvoznih sirovina.

Sirovu gumu zamešavamo na valjcima i mikserima u crnoj i drugim bojama. Naše recepture su tehnološki ispitane.
Za sve smeše nudimo kvalitet i mehanička svojstva kao što su:
- specifična težina,
- tvrdoća,
- habanje,
- istezanje,
- prekidna čvrstoća,
- otpornost na temperature,
- otpornost na maziva i dr.

Takođe, u okviru preduzeća posedujemo laboratoriju gde možemo izvršiti kontrolu i analizu proizvoda.

Sirova guma služi za dalju preradu i proizvodnju gotovih proizvoda od gume i PVC a ispunjava standarde po pitanju kvaliteta i specifičnih tehnoloških zahteva.

PREGLED TIPOVA ELASTOMERA

NR (polyisoprene)
Prirodna guma koja se odlikuje natprosečnom zateznom čvrstoćom i elastičnošću (do 500%). Otporna na abraziju, toplu i hladnu vodu, etilen glikol, amonijak, razređene kiseline i baze. Nije otporna na naftu i organska ulja. Poseduje ograničenu otpornost na visoke temperature i ozon.

NBR (nitrile-butadiene)
Guma koja je otporna na mineralna ulja, masti, tekuća goriva i aromatske razređivače, biljna ulja i razređene kiseline i baze.

CR (Neopren)
Guma (polychloroprene) poznata i pod nazivom neopren guma ima dobru mehaničku čvrstoću i otpornost prema vodi i starenju. Odlikuje se visokom otpornošću na ozon i vremenske uslove. Umereno je otporna na ulja i goriva. Specifičnost je i njeno svojstvo prijanjanja raznim podlogama.

EPDM (ethylene propylene diene monomers)
Guma koju odlikuje dobra otpornost na ozon, starenje, hemijske razređivače, kiseline, baze i paru. Otporna je na UV zračenje i ekstremne temperature do 130°C.

SBR (styrene-butadiene)
Sintetička guma otporna na vodu, soli i slabe kiseline, a odlikuje se i otpornošću prema abraziji i starenju materijala. Spada u grupu tvrđih guma i manje je elastična zbog veće količine stiren butadiena. Slabootporna je na vremenske uslove, naftu i gorivo.

IIR (Butil) guma (isobutylene-isoprene)
Guma koja ima izvrsnu otpornost na oksidaciju, ozon i vremenske uticaje. Može izdržati dugotrajnu izloženost visokim temperaturama, pokazuje stabilnost i u razređenim kiselinama i bazama. Ne propušta plin i vodu što je čini idealnom kod izrade unutrašnjeg sloja cevi.