Fleksibilni stubić PVC 100cm


Fotografije proizvoda


  Šifra proizvoda: 16770  
  Prečnik: 20 mm  
  Težina 1450gr ±100gr
  Materijal PVC
  Opis: Visina: 100cm
Širina: 20cm/8cm
Boja: narandžasta
NAMENA: Obeležavanje parking mesta, oivičavanje trotoar zone.
Stubići su opremljeni sa jednom ili više reflektivnih traka, zavisno od visine, radi bolje vidljivosti.
Ankerisanje u podlogu se vrši sa 3 ankera.