Gumeno crevo za butan bocu blister 1m-3m


Fotografije proizvoda


  Šifra proizvoda: -  
  Poseduje ATEST.

SPECIFIKACIJE

TEHNIČKI PODACI PLINSKIH CREVA

Šifra Tip creva dužina creva
01079 Crevo plinsko za butan bocu 1,0m
01080 Crevo plinsko za butan bocu 1,5m
01082 Crevo plinsko za butan bocu 2,0m
01083 Crevo plinsko za butan bocu 2,5m
01081 Crevo plinsko za butan bocu 3,0m

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

* Crevo ne izlagati direktno plamenu i visokim temperaturama.
* Crevo nije potrebno stezati šelnom, jer ojačani nastavci garantuju sigurnost upotrebe.
* Crevo navući na pipak plinskog regulatora koji je namontiran na bocu.
* Od plinskog regulatora do uređaja crevo ne sme ni u jednom momentu biti presavijeno.
* Dozvoljena je upotreba samo za unutrašnje uređaje u domaćinstvu kod radnog pritiska do 500mm VS (0.05 bara).
* Obavezna zamena creva na svake dve (2) godine.